ติดต่อบัณฑิตแรงงาน

ติดต่อบัณฑิตแรงงาน

เขียนโดย Charukit Chanthip

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง

 

   

นายจารุกิตต์  จันทร์ทิพย์

Tel. 090-7152326

E-mail : www.bigbig@gmail.com

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเบตง

นางสาวรอฮานิง  เจะเซะ

Tel. 082-5761141

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอเบตง

นายมาเละ  ดีซา

Tel. 088-5557139

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยะรม

   

นางสาวมูรนี  โต๊ะลง

Tel. 098-0707421

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลธารน้ำทิพย์

นางสาวซารีนา  ดูดิง

Tel. 093-7847929

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเบตง

 นางซารีหมะ ตาฮา

Tel. 093-7819786

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอัยเยอร์เวง

 

 

นางสาวพีซาม  โต๊ะลง

Tel. 098-7364845

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอัยเยอร์เวง

 
นางสาวกุลจิรา เจาศิริการกุล

Tel. 093-8639533

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาเนาะแมเราะ