โครงสร้างบัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง

โครงสร้างบัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง

เขียนโดย Charukit Chanthip

โครงสร้างบัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง

นางซารีหมะ ตาฮา

ประธาน
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอัยเยอร์เวง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 098-1561001

 

นางสาวรอฮานิง   เจะเซะ
บัณฑิตแรงงาน
ประจำศูนย์แรงงานอำเภอเบตง

Tel. 082-5761141

 

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง

 

 

นางสาวพีซาม  โต๊ะลง

Tel. 098-7364845

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอัยเยอร์เวง

นายจารุกิตต์  จันทร์ทิพย์

Tel. 090-7152326

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเบตง

นายมาเละ  ดีซา

Tel. 088-5557139

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยะรม

 

   

นางสาวมูรนี  โต๊ะลง

Tel. 098-0707421

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลธารน้ำทิพย์

นางสาวซารีนา  ดูดิง

Tel. 093-7847929

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเบตง

นางสาวกุลจิรา เจาศิริการกุล

Tel. 093-8639533

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาเนาะแมเราะ