ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae
ฮิต: 17

          เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ตัวแทนนำเสนอปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลด้านแรงงาน ปี 2563

 

 

หมวด: