ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกับสนง.แรงงานจังหวัด ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
เขียนโดย nurmon yasatae
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มัสยิดบ้านลาแล หมู่ที่ 5
อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561
เขียนโดย nurmon yasatae
บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมตามมาตรา 40
อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40
เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ"