ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อบัณฑิตแรงงาน

เขียนโดย nurmon yasatae
ฮิต: 47

นางสาวนุรมัน  ยะสะแต

โทรศัพท์: 08-0714-0354

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายอดิศักดิ์  ดือราแม

โทรศัพท์: 09-3681-6144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรามละห์  ยานยา

โทรศัพท์: 08-0712-5370

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมวด: