ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          วันอาทิตย์  ที่ 13  ตุลาคม  2562  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  "เราทำความดี  ด้วยหัวใจ"  จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณ  ประโยชน์ อาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบพื้นที่วัด ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ วัดบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          วันอังคาร ที่ 8​ ตุลาคม​ 2562​  ประชุมคณะกรรมการ​บัณฑิตแรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ ครั้งที่ 1/2563  เพื่อ​วางแผน​การ​ดำเนินงาน​ตาม​โครงการ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การ​ให้บริการ​ด้าน​แรงงาน​ใน​พื้นที่​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ และ​ภารกิจอื่น​ๆ​ของ​กระทรวงแรงงาน​ใน​กรอบ​งบประมาณ​ พ.ศ.2563  ณ​ ห้อง​ประชุม​ชั้น​ ๑​ อาคาร​ศูนย์​ราชการ​กระทรวง​แรงงาน​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​ยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เสด็จพระราชดำเนิน ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ผูกผ้าสีมา และตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม: เสด็จพระราชดำเนิน ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ผูกผ้าสีมา และตัดหวายลูกนิมิต
เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่  8 - 10  กันยายน  2562  ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ตัวแทนนำเสนอปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลด้านแรงงาน ปี 2563