ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เสด็จพระราชดำเนิน ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ผูกผ้าสีมา และตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่  8 - 10  กันยายน  2562  ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล

เขียนโดย nurmon yasatae

          เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ตัวแทนนำเสนอปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลด้านแรงงาน ปี 2563

 

 

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีเปิด โครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” และพิธีเปิดโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (Kick Off)” อำเภอละ 1 แห่ง โดยมีกิจกรรม ร่วมปล่อยปลา ณ บึงลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ