ประชุม​บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ ที่ ​28 พฤษภาคม 2564  ประชุม​บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ณ ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง  

  1. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน ประจำปี 2564