การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

    วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาบัง  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานในการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากขึ้น ณ หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา