ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันที่ 21​ มีนาคม​ 2562​ ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6​/2562 โดยมีนางสาว​มาลี​ ขวัญ​เจริญ​ แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​​ เป็น​ประธาน​การ​ประชุม​พร้อม​ด้วย​ผู้แทนหน่วยงาน​สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

         วันจันทร ที่18 มีนาคม 2562 เวลา 15 .00 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าจังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น กิจกรรมสาธิตการทำพวงกุญแจ  ณ อาคารอเนก ประสงค์บ้านสี่สิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     

           บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกับสนง.แรงงานจังหวัด ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562