ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ ​27 พฤษภาคม 2564   ประชุม​บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอ จังหวัดยะลา   ณ  ห้องรวงผึ้ง ชั้น 1  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  จังหวัดยะลา  วาระในการประชุม

  1. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. การปฏิบัติงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกระทรวงแรงงาน ได้แก่ 1) อำเภอเมือง  2) อำเภอรามัน  3) อำเภอบันนังสตา  4) อำเภอเบตง  
เขียนโดย nurmon yasatae

    วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา (ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference Google meet) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  ณ  ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ ​27 เมษายน 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา  ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างฯ  ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และให้บริการด้านประกันสังคมตามมาตรา 40 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ฯ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ  ที่ ​3  มีนาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่ให้           บริการประชาชนด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40            ณ  สามแยกตลาดนัดเกษตร  หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา