ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae
ฮิต: 17

          การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่  8 - 10  กันยายน  2562  ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล

หมวด: