ประชาสัมพันธ์ด้านประกันสังคมตาม มาตรา 40

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม มาตรา 40 ให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้วัยกำลังแรงงานเข้าถึงหลักประกันสุขภาพให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ณ หมู่บ้านแยะนอก หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา