ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

รูป
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง
ที่อยู่:
7 หมู่ที่ 7 ถนนกาบัง-บาละ ตำบลกาบัง
กาบัง
ยะลา
95120
ไทย
โทรศัพท์:
08-0712-5370
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)