ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันที  17 มิถุนายน  2562  เวลา 8.30น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลาได้จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  ประจำปี2562