ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่​ 25​ มีนาคม​ 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต​ ได้ร่วมกิจกรรม​ Big​ Cjeaning Day​ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา​ 2019​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  13 ก.พ.2563 เวลา13.30น. บัณฑิตแรงงานตำบลแม่หวาด  อ.ธารโต  จ.ยะลา   ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 

 

เขียนโดย piyawit sentong

 

บัณฑิตแรงงานตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ร่วมอบรมฝึกอาชีพโครงการการทำขนมไทยระหว่างวันที่  30 ตุลาคม  2562 -  1 พฤศจิกายน  2562  ณ กลุ่มแม่บ้านบ้านคอกช้าง  หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  โดยมี่ผู้ร่วมการอบรม  30 คน  

 

เขียนโดย piyawit sentong

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบลและบัณฑิต หมู่บ้าน/ตำบล อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่12 ตุลาคม  2562 บัณฑิตแรงงานตำบลคีรีเขตร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  พัฒนาลำคลอง  ม.4 วัดบ้านไทยพัฒนา  ต.คีรีเขต  อ.ธารโต  จ.ยะลา