ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่12 สิงหาคม  2563   บัณทิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาด  ณ.ที่ว่าการอำเภอธารโต  จ.ยะลา   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เขียนโดย มะยูโซ๊ะ ลอเล็ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิกการพัฒนาเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563  ณ.ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย piyawit sentong

ประกาศ  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวะดยะลา  จำนวน 3 อัตรา (เงินเดือน 15,000บาท) ยื่นใบสมัครตนเองที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการแรงงานจังหวัดยะลา  ชั้น 1 ตั้งแต่ 15-23 เมษายน   2563 ในเวลาราชการ

เขียนโดย piyawit sentong

บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมกับพัฒนาชุมชนและบัณฑิตหมู่บ้านร่วมแจกเมล็ดพันธ์ผักกับประชาชนในพื้นที่   ที่ได้ผลกระทบจากโควิท-19

 

 

 

เขียนโดย piyawit sentong

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)โดยการมอบหมายให้บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยกิจกรรม“ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” โดยกลุ่มฝึกอาชีพสาขาการตัดเย็บที่กระทรวงแรงงานสนับสนุน และผ่านการประสานงานของบัณฑิตแรงงานประจำแต่ละตำบลแล้วจะส่งมอบหน้ากากอนามัยดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาต่อไป