ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  8-10  กันยายน  2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอจังหวัดยะลา   ระหว่างวันที่8-10 กันยายน 2562 ณ บารารีสอร์ท จังหวัดสตูล  

เขียนโดย piyawit sentong

  วันที่  19  สิหาคม  2562  บัณฑิตแรงงานตำบลคีรีเขต  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาลำน้ำลำคลองและปลูกต้นไม้  ณ หมู่บ้านคีรีเขต  หมู่  7  ตำบลคีรีเขต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย piyawit sentong

 วันที่ 23 กรกฎาคม  2562  เวลา08.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ครั้งที่10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณห้องประชุมเทพบดี  ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  

เขียนโดย piyawit sentong

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น.บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่18 มิถุนายน  2562 เวลา  8.30 น. บัณฑิตแรงงานธารโต  ร่วมเข้าประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ครั้งที่9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา