โหลดโปรแกรม

โหลดโปรแกรม

เขียนโดย กุลจิรา เจาศิริการกุล

 โปรแกรมสำหรับการใช้งานในสำนักงาน

1.   โปรแกรม winrar >> โปรแกรมบีบอัดไฟล์

2.   โปรแกรม dopdf  >> โปรแกรม PDF

3.   โปรแกรม Format-Factory  >> โปรแกรมแปลงไฟล์

4.   โปรแกรม photoscape  >> โปรแกรมแต่งรูป

5.   โปรแกรม Audacity >> โปรแกรมตัดแต่งเสียง