โหลดโปรแกรม

โหลดโปรแกรม

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณตลาดนัด  ณ ตลาดเกษตรบ้านบาซาตาแป หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา