ฝึกอบรมเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย nurmon yasatae

          โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอ เพื่อนำบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านระบบ IT จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา