ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae
บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมตามมาตรา 40
เขียนโดย nurmon yasatae
          วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารการจัดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"