ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของบัณฑิตแรงงาน และข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลาระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562  ร่วมกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8 ประจำปี งบประมาณ  2562  "ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีมัสยิด"  ณ  มัสยิดยาแมะลางา  หมู่ที่ 1  ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          วันจันทร์ ที่ 3  มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิต​แรงงาน​อำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

         วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562  บัณฑิต​แรงงาน​อำเภอกาบัง อำเภอบันนังสตา ​และ​อำเภอ​รามัน ร่วมกับ​หน่วยงาน​สังกัด​กระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วม​สาธิต​อาชีพ​อิสระ การทำขนมจีบ​ และการทำหมี่กะทิ ในงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง​ จังหวัด​ยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลากลางอำเภอเมือง จังหวัดยะลา