ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ  ที่ ​3  มีนาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่ให้           บริการประชาชนด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40            ณ  สามแยกตลาดนัดเกษตร  หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่​ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวพุทธชาติ  อินทร์สวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี  สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ (จำนวน 30 ชั่วโมง)  ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีเสื้อโต๊ปสตรีและเด็ก บ้านบันนังดามา หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ ​9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น.  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40          ณ ตลาดนัดบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา