ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย อดิศักดฺ์ ดือราแม
หมวด:

          สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0
เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินการฝึกอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรช่างชุมชน สาขาช่างปูกระเบื้อง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ
เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ
เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอกาบังได้ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน และสาธิตการฝึกอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายอำเภอกาบังได้มอบมายให้นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย พ.อ.อ.วชิรวุธ ยิ่งยง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาบัง เข้าพบปะ และนิเทศน์งาน บัณฑิตแรงงานอำเภอ กาบัง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม นิเทศน์งานบัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง