ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 (9 มีนาคม)  โดยนายอัมรันท์ บากา นายอำเภอ    กาบัง  ได้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 2 / 2565  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ              ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา