โครงการสำนึกรักบ้านเกิด

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้มอบหมาย ให้ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ "กิจกรรม ทำความสะอาดมัสยิดดารุลตักวา บ้านรานอและปรับปรุงภูมิทัศน์" ณ มัสยิดดารุลตักวา บ้านรานอ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่ อส. ทหาร บัณฑิตแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด