ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

 เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บัณฑิตแรงงาน ผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม