ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงาน เม.ย. 62

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา จำนวน 76 คน โดยมีแรงงานจังหวัดยะลา นางสาวมาลี ขวัญเจริญ เป็นประธานการประชุม ณห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา