โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน จ.ยะลา ปี 2562

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ
 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 - 22.00 น. บัณฑิตแรงงาน อำเภอเมืองยะลา ร่วมกิจกรรมการสาธิตอาชีพอิสระ

การทำผัดไทย ตามโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เนื่องในกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ณ ซุ้้มกระทรวงแรงงาน โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเยี่ยมชมกิจกรรมฯ