สนง.แรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์

เขียนโดย อดิศักดฺ์ ดือราแม
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเพื่อนำบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านระบบ IT จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561