กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 

ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ณ หมู่ที่ 5 (บ้านแยะนอก) ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา