โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ

เขียนโดย nurmon yasatae
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2560