โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินการฝึกอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรช่างชุมชน สาขาช่างปูกระเบื้อง

ระหว่างวันที่  11 – 20  กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านนิบง  หมู่ที่  2  ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา