ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 (9 มีนาคม)  โดยนายอัมรันท์ บากา นายอำเภอ    กาบัง  ได้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 2 / 2565  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ              ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 12  มกราคม  2565   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ   หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

      วันพุธ ที่ 17  พฤศจิกายน  2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมาย จากนายอัมรันท์  บากา  นายอำเภอกาบัง  ให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อรับมอบหมายหน้าที่การบันทึกข้อมูลการบริการทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ  E – claim  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลกาบัง  ชั้น อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมายจากนายอัมรันท์  บากา  นายอำเภอกาบัง  รับลงทะเบียนข้ามจังหวัดช่วงล็อคดาวน์ โควิด19 ให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้าออก  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างวันที่ 12 –16 กรกฎาคม  2564  ณ ศูนย์รับลงทะเบียนข้ามจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา