ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  ให้นายจ้างและสถานประกอบดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563  สถานที่ติดป้ายประกาศ  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 26  พฤศจิกายน  2562  รองศาสตราจารย์ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายกระทรวงแรงงานของจังหวัดยะลา​ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​  โดยมี​บัณฑิต​แรงงาน​และ​อาสาสมัคร​แรงงาน​ พร้อมด้วย​ข้าราชการ​เจ้า​หน้าที่​

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 8​ ตุลาคม​ 2562​  ประชุมคณะกรรมการ​บัณฑิตแรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ ครั้งที่ 1/2563  เพื่อ​วางแผน​การ​ดำเนินงาน​ตาม​โครงการ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การ​ให้บริการ​ด้าน​แรงงาน​ใน​พื้นที่​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ และ​ภารกิจอื่น​ๆ​ของ​กระทรวงแรงงาน​ใน​กรอบ​งบประมาณ​ พ.ศ.2563  ณ​ ห้อง​ประชุม​ชั้น​ 1​ อาคาร​ศูนย์​ราชการ​กระทรวง​แรงงาน​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​ยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของบัณฑิตแรงงาน และข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลาระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียนโดย nurmon yasatae

         วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562  บัณฑิต​แรงงาน​อำเภอกาบัง อำเภอบันนังสตา ​และ​อำเภอ​รามัน ร่วมกับ​หน่วยงาน​สังกัด​กระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วม​สาธิต​อาชีพ​อิสระ การทำขนมจีบ​ และการทำหมี่กะทิ ในงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง​ จังหวัด​ยะลา