ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกาบัง และกรมทหารราบที่ 152 เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่

เขียนโดย nurmon yasatae
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มัสยิดบ้านลาแล หมู่ที่ 5
เขียนโดย nurmon yasatae
บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมตามมาตรา 40
เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"