ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งให้บริการด้านแรงงานให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ณ โรงเรียนบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “กาบัง เอฟ เอ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 3 –30 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น กิจกรรมสาธิตการทำพวงกุญแจ  ณ อาคารอเนก ประสงค์บ้านสี่สิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     

           บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายอำเภอกาบังได้มอบมายให้นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย พ.อ.อ.วชิรวุธ ยิ่งยง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาบัง เข้าพบปะ และนิเทศน์งาน บัณฑิตแรงงานอำเภอ กาบัง