สำนักงานแรงงานจัดฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Abdolloh


สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla CMS ให้กับบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสำนักงานชั้น 1 จังหวัดยะลา