วันแรงงานแห่งชาติ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อครอบครอบครัวและคนที่คุณรัก (โควิด-๑๙)