ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยะหา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Abdolloh

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสำนักงานจัดหางานให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการไปทำงานงานต่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา