โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Abdolloh

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0 ณ สำนักงานแรงงานชั้น 1