ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh


วันที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายอมร  ปรีดางกุร นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ ฯลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอบภัยระดับหมู่บ้าน (ชรบ.) ดุูแลความสะดวกและรักษาความปลอบภัยให้ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านอาบอ  และ ๙ บ้านกือเต  ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ๕ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เมามอบนโยบายในการทำงานให้กับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา รามัน ยะหาและกรงปินัง อาสาสมัครแรงงานและประชาชนทั่วำปร่วมกิจกกรมวันสถาปณากระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาวรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ในงานมีกิจกรรมมากหมาย เช่นบริการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธิตอาชีพอิสระ เป็นต้น ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓  บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมประชุมสภาสันติสุข ร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบลกาตอง หน่วยกองกำลังสามฝ่านในพื้นที่ตำบลกาตอง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา