โครงการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2563 จังหวัดยะลา

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘- ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมโครงการจัดทำแผนงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล