ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา เดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจให้กับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา โดยมีว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบัณฑิตพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๒๔ ยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น ๔ อาคารศูนย์ร่วมราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา