แนะแนวอาชีพและการสาธิตอาชีพอิสระให้กับนักเรียนโรงเรียนสมบูณร์ศาสน์

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวอาขีพและการสาธิตอาชีพอิสระ การทำน้ำยาล้างจาน ของชำรวย ฯลฯ ให้กับนักเรียนสมบูรณ์ศาสน์ หมู่ที่ ๖  ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา