โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๖  พฤาภาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมประชุมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี  ชั้น ๔ อาคารศูนย์ร่วมราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา