เปิดโครงการ "๑ อำเภอ ๑ กลุ่มอาชีพ" อำเภอยะหา

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Abdolloh


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ประกันสังคมจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ร่วมเปิดพิธีโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทำรองเท้าจากเชือกร่ม ณ  กลุ่มสตรีบ้านปะแต หมูที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา