โครงการ "๑ อำเภอ ๑ กลุ่มอาชีพ" อำเภอยะหา

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Abdolloh


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประกันสังคม บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ร่วมปิดพิธีโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทำรองเท้าจากเชือกร่ม ณ  กลุ่มสตรีบ้านปะแต หมู่ที 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา