การอบรมและส่งเสริมอาชีพและหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Abdolloh

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 บัณฑิตแรงงานตำบลปะแต บัณฑิตแรงงานตำบลกาตอง ร่วมโครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพ

และหลักสูตรการเพราะเสี้ยงสัตว์น้ำ โดย สำนักงานประมงอำเภอยะหา ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา